Relații investitori

3. Raportări

Toate informaţiile necesare acţionarilor societăţii, conform legislaţiei şi reglementărilor în vigoare, pot fi consultate pe acest site pentru a asigura cadrul legal de transparenţă şi dialog. Informaţiile privind valoarea reală a companiei sunt certe şi suficiente pentru a oferi investitorilor informații privind valoarea reală a companiei și de a facilita accesul acestora la o evaluare corectă a acțiunilor pe care le dețin .

2024
ANGAJĂRI