Relații investitori

1. Acționariat

S.C. Baza de Aprovizionare şi Desfacere SA Suceava, deţine un capital social de 1.143.657 lei, integral privat (autohton) cu următoarea structură:

  • 70% aparţine Asociaţiei salariaţilor P.A.S.  B.A.D. Suceava;
  • 30 % aparţine detinăţorilor de cupoane, persoane fizice şi juridice.

2. Comunicate de presă

2023
2022
2021
2020
2019
  • 22.08.2019 - Rezultate financiare semestrul I, 2019
  • 18.04.2019 - Rezultate financiare 2018

3. Raportări

Toate informaţiile necesare acţionarilor societăţii, conform legislaţiei şi reglementărilor în vigoare, pot fi consultate pe acest site pentru a asigura cadrul legal de transparenţă şi dialog. Informaţiile privind valoarea reală a companiei sunt certe şi suficiente pentru a oferi investitorilor informații privind valoarea reală a companiei și de a facilita accesul acestora la o evaluare corectă a acțiunilor pe care le dețin .

2023
2022
2021
2020

2019

4. Documente - Materiale informative

ANGAJĂRI